Nieuws archief 2014

06-12-2014

Activiteiten buurthuis in 2015

Persbericht: activiteiten buurthuis in 2015

In de 3 Krone schildert een kleurrijk palet aan activiteiten op ‘het doek van 2015’

Ook in 2015 bruist ons buurthuis aan de Oudegracht van de activiteiten. We laten zien wat het buurthuis betekent voor de binnenstad van Utrecht; onze open etalage geeft regelmatig een mooi beeld van wat er ‘speelt en danst’. Onafhankelijke docenten en cursusleiders zetten weer hun best beentje voor in dit nieuwe jaar. Het programma tot de zomer ligt nu voor een groot deel vast en toont een rijk palet aan activiteiten. Van Yoga tot Salsa, van schilderen voor zowel kinderen als volwassenen tot een cursus in wonderen. Ook een cursus over de kunst & cultuur van Utrecht en een lessenreeks kunstgeschiedenis staan geprogrammeerd. Onze twee grote koren Grachtensmart en Zangria repeteren in het buurthuis, evenals de toneelgroepen ‘Brood en Spelen’ en ‘Dat geloof ik niet!’ Het koor Zeeliederen aan de Gracht zoekt versterking en heeft op vrijdagavond nog plaatsen beschikbaar. Op onze website www.inde3krone.nl kun je alle informatie en contactgegevens vinden.

 

In de 3 Krone heeft een eigen Facebook-pagina

Laat je Facebookvrienden weten dat het buurthuis er is! Ons voortbestaan is op dit moment nog onzeker. Daarom vragen wij jullie om onze pagina te ‘liken’‘en ons te blijven volgen. Wij maken ons sterk voor het vinden van alternatieven voor (of behouden van) ons buurthuis op deze historische plek in de binnenstad. Hoe groter onze ’community’ des te sterker we staan.

 

Sociaal gezicht ook belangrijk in de Binnenstad

Door wet- en regelgeving zal er gedurende het jaar aardig wat gaan veranderen. Op sociaal gebied zullen er instellingen verschijnen en verdwijnen. Waar wij kunnen zullen we samenwerkingen aangaan met waardevolle sociale activiteiten en initiatieven. We zullen samen met Stichting Goud, onze vaste huurder, trachten onze bestaande en nieuwe bezoekers goed van dienst te zijn. We verwelkomen het Buurtteam Binnenstad voor sociale steun aan de zwakkere in de binnenstad. We zijn ons er van bewust dat niet iedereen zelfredzaam is, ook niet in de binnenstad.

 

RestoVanHarte maandelijks op vrijdag vanaf 18.00 uur

Samen met Resto VanHarte willen we de maandelijkse buurtmaaltijd, omkleed door mooie optredens, voortzetten zoals u gewend bent. Informatie en reserveren kan via www.restoVanHarte.nl

 

Iedere woensdagmiddag tussen 15.00 uur en 17.30 uur staan wij open voor de buurt

Ook houden wij vanaf woensdagmiddag 21 januari wekelijks een “open inloop” voor de buurt. Terwijl in onze benedenzaal de schildercursus voor kinderen wordt gegeven, staat de voordeur open voor onze buurtbewoners. Je kunt bij ons terecht voor een kop thee met wat lekkers, het maken van een praatje of het spelen van spelletjes. Er is een leestafel en soms zijn er korte voordrachten door en voor buurtgenoten. Kom eens langs en laat je verrassen!

 

Zondag 25 januari vanaf 16.00 uur Nieuwjaarsborrel

Op zondagmiddag 25 januari 16.00 uur geven we een Nieuwjaarsborrel voor iedereen uit de buurt en omstreken. Voel je welkom. Als buurthuis liggen wij ten slotte midden in de buurt en midden in de stad Utrecht.

 

Iedere eerste zaterdag van de maand: De Kledingbeurs

Op zaterdag 7 februari gaat onze Kledingbeurs weer maandelijks van start. Behalve kleding kan er ook speelgoed worden verkocht. Wie een verkooptafel wil huren moet zich van tevoren even aanmelden bij Ellen (zie onze website).

 

Medewerkers en begunstigers juist dit jaar 2015 van belang

Elk jaar vragen wij een bijdrage van buurtgenoten. Met deze bijdrage, zowel in financiële zin als fysiek, worden wij geholpen in ons voortbestaan. Er zijn altijd medewerkers nodig bij onze activiteiten. Financieel is een steun belangrijk om activiteiten tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen blijven aanbieden. Meld u aan als donateur of vrijwilliger via www.inde3krone.nl.