Nieuws archief 2013

01-09-2013

Buurthuis zelfstandig verder

Op 1 augustus j.l. is buurthuis Binnenstad overgegaan van welzijnsorganisatie Cumulus naar Stichting In de 3 Krone. De naam “In de 3 Krone” is ontleend aan de gevelsteen op het gebouw uit de 14e eeuw. Aan de Oudegracht nummer 227 zullen bestaande activiteiten worden voortgezet en nieuwe programma’s voor de buurt ontwikkeld worden.

 

Met een groeiende groep vrijwilligers worden de activiteiten samen met Willem Willemse, die tot voor kort in dienst was van Cumulus, verder uitgebouwd. De Stichting wil samen met de gebruikers de activiteiten zo efficiënt mogelijk voortzetten om zonder subsidie te kunnen blijven bestaan. De eigenaar van het gebouw woningcorporatie Mitros heeft het gebouw voor 22 maanden aan de Stichting verhuurd.

 

In de 3 Krone zoekt nog diverse vrijwilligers voor allerhande klussen als beheer, programmering, administratie, publiciteit en onderhoud. Voor dit laatste onderdeel is een klusjesvrouw of -man welkom en kan direct aan de slag. Naast de bestaande vaste zaalverhuur wil “In de 3 Krone” nieuwe openbare activiteiten ontwikkelen voor de buurt. Waarbij onze doelstelling is: jong en oud, rijk en arm met elkaar verbinden. Hiervoor zoeken wij contact met buurtbewoners met ideeën.

 

Op zondag 22 september is er een feestelijke opening voor de buurt en een presentatie van gebruikers. Deze activiteit is gratis en begint om 15.00 uur.

 

Op zondag 20 oktober start er een nieuwe gratis activiteit om 15.00 uur De Dans Matinee voor 50plus. Onder de inspirerende leiding van August Gard zal er muziek uit de 60-er en 70-er jaren worden gedraaid. August is een ervaren presentator in Utrecht en omgeving. Bij voldoende belangstelling zal deze activiteit maandelijks op de derde zondagmiddag worden georganiseerd.

 

Meer weten ? Of als u een zaal zoekt in het hart van Utrecht kijk dan op www.inde3krone.nl .

27-06-2013

Info-avond op woensdag 26 juni goed bezocht.

 

Op woensdag 26 juni was er een informatie-avond in het buurthuis voor alle buurtbewoners.

Deze avond is goed bezocht en trok veel belangstellenden uit de buurt. Er was een kennismaking met de bestuursleden en  beheergroep van de stichting  'In de 3 Krone'. Ook was er een aantal huidige gebruikers van het pand aanwezig, zoals leden van het koor Grachtensmart, Ella Yoga, Union Salsa en de stichting Goud

Bestuursvoorzitter Alice van Rooij lichtte de huidige stand van zaken en de toekomstplannen rond het buurthuis toe. 

Willem Willemse beschreef de activiteiten die nu al in het buurthuis plaatsvinden - dat zijn er aardig wat! - en hield een pleidooi voor de zaalverhuur. Belangstellenden konden zich inschrijven voor de Nieuwsbrief en ideeën opperen voor activiteiten. Daaraast kon men zich opgeven bij de beheerwerkgroepen die het buurthuis draaiende gaan houden.  

Afgaande op de enthousiaste reacties, is er voldoendde draagvlak om met z'n allen 'In de 3 Krone'  tot een succes te maken. De avond werd afgesloten met een feestelijke borrel.

 

 

 

17-04-2013

Herhaling geschiedenis

Het is niet de eerste keer dat het bestaan van het Buurthuis ter discussie staat. Uit het archief van Grachtensmart, al 23 jaar gebruiker van het pand, is een protestlied naar boven gekomen.

Op dit moment ziet het er naar uit dat het lied niet nog een keer gezongen zal hoeven te worden. Maar wie weet, we houden het paraat.

27-02-2013

Buurthuis te koop?

Er is een fotograaf gesignaleerd die foto's maakte van Buurthuis In de 3 Krone. Al snel gaat een gerucht rond dat Mitros Oudegracht 227 zal gaan verkopen.

Na telefonisch overleg met de Gemeente blijkt dat Mitros bezig is met een reorganisatie. Dat is de reden van de inventarisatieronde waar de Oudegracht 227 deel van uitmaakt.

Aan het eind van de week heeft de Gemeente contact met Mitros.

21-02-2013

Buurthuizen verdwijnen

De Volkskrant besteedt vandaag veel aandacht aan het verdwijnen van buurthuizen.

Ook de Utrechtse gemeente bezuinigt op buurtwerk. In de 3 Krone, voorheen Buurthuis Oudegracht, zal als een phoenix uit de as herrijzen. Een actieve beheergroep en een nieuw bestuur zal vanaf augustus het heft overnemen van Cumulus.