Nieuws

02-07-2018

Waar staan we nu?

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid en buurtbewoners de Stichting In de 3 Krone hebben opgericht om het buurthuis te behouden voor de wijk. En hoe staat het er nu voor?

 

Met enige trots kunnen we stellen dat In de 3 Krone bloeit als nooit tevoren.  Met slechts 3 zalen is In de 3 Krone een van de kleinste buurthuizen in de stad Utrecht.  Maar met zo'n 300 bezoekers per week weten we dat er behoefte is aan een ruimte in de wijk. Maar er is nog ruimte voor groei.

 

Financieel is de stichting In de 3 Krone gezond. Al vanaf het eerste jaar blijkt het buurthuis ook zonder subsidie gerund te kunnen worden. Dat kan uiteraard alleen maar door een grote groep vrijwilligers die zich dagelijks inzet om alles vlotjes te laten verlopen. Er is een goede mix gevonden in verhuur en eigen activiteiten. Verhuurd wordt er alleen voor activiteiten die passen bij het buurthuis.

 

Wat is er zoal te doen?

Je kan er dansen, yoga doen, toneel spelen, zingen, tekenen en schilderen, naaien en breien. Er zijn cursussen kunstgeschiedenis, cursussen voor kinderen. Iedere woensdag is er een open middag waar je een kopje koffie of thee kan drinken, kan bridgen, majong kan spelen of andere spelletjes kan doen.

Maandelijks zijn er een Variabeurs waar je kleding en leuke dingen kan scoren, kan je aanschuiven bij een buurtdiner en valt er een nieuwe expositie te bewonderen.

 

Buurthuis van de toekomst?

Dat er toekomst is voor zoiets als het buurthuis heeft zich de afgelopen vijf jaar wel bewezen. Willen we ook voor de toekomst zo'n ruimte voor buurtbewoners door buurtbewoners behouden dan lijkt het zinnig om met betrokkenen verder over het concept en de activiteiten na te denken. Die kunnen zich o.a. ook op jongere doelgroepen richten.

Sinds 1 juni is daarom de hulp ingeroepen van een 'aanjager' die (het bestuur en de beheergroep) de actieve vrijwilligers ondersteunt om een grotere bekendheid en zichtbaarheid te genereren en (nog) breder aanbod te creëren.

 

 

 

01-12-2015

In de 3 Krone heeft weer toekomst!

In de 3 Krone heeft weer toekomst!

Het heeft er de laatste anderhalf jaar niet altijd rooskleurig uitgezien toen Mitros ons de huur had opgezegd, een jaar na de doorstart als ‘buurthuis in zelfbeheer’. Maar ook deze hobbel wordt met veel inzet van buurtgenoten genomen. In de 3 Krone kan doorgaan met de activiteiten op Oudegracht 227! Nieuwe eigenaar De ingewikkelde huisvestigingssituatie is onder coördinatie van buurtbewoner Joris Bosch voortvarend opgepakt.

Het bestuur volgt daarbij steeds een drie-sporen-traject: 

  1. Buurthuis blijft op Oudegracht (voorkeur)
  2. Buurthuis zoekt andere locatie
  3. Buurthuis zoekt samenwerkingsverband.

Uiteindelijk zijn we dan ook heel blij te kunnen melden dat we een koper hebben gevonden die én bereid is geweest om een bod uit te brengen op het pand én bereid is het buurthuis een huurcontract aan te bieden met een looptijd van minimaal 10 jaar. Dit goede nieuws betekent dat het buurthuis verder kan met alle culturele en sociale activiteiten die reeds worden georganiseerd én ruimte krijgt om nieuwe openbare activiteiten te ontwikkelen op de huidige locatie: aan de Oudegracht.

 

Het buurthuis biedt al ruim 30 jaar lang diverse activiteiten voor bewoners van de stad. De laatste twee jaar doen wij dat in zelfbeheer, zonder structurele subsidie. Met de nieuwe huurovereenkomst is de dreigende sluiting van de baan en onze toekomst veilig gesteld. De onzekerheid van onze huisvesting is verdwenen; nu kunnen wij nieuwe plannen gaan maken! We zoeken enthousiaste vrijwilligers die de huidige open middagen, de maandelijkse assistentie bij Resto VanHarte en onze Kledingbeurs willen helpen ondersteunen. Ook streven we naar de aanstelling van een coördinator die ‘alles wat in het buurthuis reilt en zeilt’ soepel kan begeleiden. Wij beramen ons op nieuwe activiteiten voor jong en oud, zoals discussieavonden, een wekelijkse bridgemiddag en maandelijkse exposities.

Ten slotte willen wij graag het concept van de Stadskamer Binnenstad verder ontwikkelen, waardoor wij een brug tussen overheid en burgers kunnen slaan, eenzaamheid kunnen bestrijden en welzijn bevorderen van onze bewoners van de binnenstad. Ideeën en suggesties? Heeft u nog sprankelende ideeën? Laat het ons weten! Het buurthuis is er vóór, maar is alleen levensvatbaar als het ook wordt gedragen dóór de buurt. Het aanbod, de programmering moet daarop aansluiten.

Laat uw stem horen via inde3krone@hotmail.nl Na de kerstvakantie komen wij met een uitgewerkt programma, gebaseerd op uw inbreng.

Volg ons op internet en Facebook. Kroonjuwelen gezocht Draagt u het Buurthuis in de Binnenstad een warm hart toe? Dan is uw hulp in de vorm van een financiële bijdrage zeer welkom. Een bijdrage van minimaal 10 euro kunt u overmaken naar rekeningnummer NL72 TRIO 0197661947 ten name van Stichting In de 3 Krone. Als donateur bent u een kroonjuweel en krijgt u een uitnodiging voor de speciale jaarlijkse bijeenkomst. Uiteraard ontvangt u voortaan de digitale Nieuwsbrief van In de 3 Krone. Zakelijke donateurs met een bijdrage groter dan 100 euro zullen ruimte krijgen om te adverteren op de website. U kunt uw betaling doen via IDeal of een overboeking. Inlichtingen kunt u vinden op deze website, onder het kopje 'Donaties'.

 

Via deze website kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger. Klik links in het menu of klik door naar 'Vrijwilligers'.

10-10-2013

Inwoners binnenstad redden zich wel

Inwoners binnenstad redden zich wel

Inwoners van de binnenstad redden zich wel. Met die gedachte besloot de gemeente dat een buurthuis in de binnenstad niet langer noodzakelijk was. De geldkraan ging dicht en in augustus trok beheerder Cumulus Welzijn de deur definitief achter zich dicht. Dit had het einde kunnen betekenen van het buurthuis dat al meer dan twintig jaar bestaat, maar bezoekers en bewoners sloegen de handen ineen. De stichting In de 3 Krone zag het levenslicht en het monumentale pand aan de Oudegracht onderging een naamsverandering. „De drie Krone waren er altijd al, die zijn namelijk vereeuwigd in een gevelsteen aan de voorkant; vertelt initiatiefnemer Bram de Goede.

De 64-jarige voormalig directeur van Theater Kikker heeft wel wat ervaring met het runnen van een bedrijf, maar moest toch even wennen aan een buurthuis. „Vanaf maandagochtend 9 uur begint het te draaien. Van een yoga les, tot de laatste AA groep die de week zondags afsluit. We doen dit er allemaal bij in onze vrije tijd, dat is toch wat anders dan wanner het je fulltime baan is." Waar Cumulus beschikte over een schoonmaakploeg en een coördinator moet de stichting het vrijwel helemaal zelf en zonder budget doen. „Er is weinig te besteden. Dat betekent dat we zo efficiënt mogelijk moeten werken. We besparen veel door helemaal op vrijwilligers te draaien. Het zou mooi zijn als de ruimtes meer verhuurd werden, er moet nog wel wat bij komen." De nieuwe stichting kreeg wel een zakcentje van de gemeente: „Een soort startsubsidie. Misschien omdat we in de toekomst als voorbeeld kunnen dienen voor andere buurthuizen die het zonder financiële steun moeten gaan doen. Dat zullen er steeds meer zijn." Waar Buurthuis Oudegracht voornamelijk werd bezocht door ouderen, wil In de 3 Krone de jongeren er meer bij gaan betrekken. „We willen mensen weer Verbinden. Rijke armen, of arme rijken en uiteindelijk ook jongeren. Dat zal niet direct lukken, maar het moet weer een plek voor iedereen worden."

 

Actiever

De Goede erkent dat dit in het verleden niet altijd het geval was. „Het had allemaal wel wat actiever gemogen, meer voor de buurt. Dat had de gemeente eigenlijk wel goed gezien. Maar daar gaan we nu hard aan werken. We willen laten zien dat de binnenstad niet zonder buurthuis kan." Morgen wordt de eerste stap gezet. Tijdens een feestelijke opening moet het buurthuis zichzelf weer echt op de kaart zetten. Demonstraties, lezingen, Indische hapjes en een drankje moeten de buurt laten zien waarom In de 3 Krone meerwaarde heeft. We voeren propaganda, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze huurders. We hopen ook dat er misschien nog wat nieuwe ideeën ontstaan. En we zijn ook nog hard op zoek naar een klusjesman. Ik ben zelf best handig, maar dan blijft er nog minder tijd over voor de organisatie."

 

Tekst en foto van AD d.d. 23-9-2013